• 0653979049

Dit is de disclaimer (proclaimer) van Front five.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- De eigenaar: De eigenaar van de website;
- Gebruik(en): Alle denkbare handelingen;
- U: De gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: Alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht.

Front five behoudt alle rechten voor.

De 5 sterke Front five punten

  • Toont leiderschap
  • Verbindend vermogen
  • Brede werkervaring
  • Energiek en gedreven
  • Integer & resultaat gericht
© Copyright 2020 Front five - Djurre Dinkla. Realisatie Grafiek

Zoek